Monthly Archives: December 2010

Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve

Po rokoch komunistického režimu k nám zavítala sloboda. Veľké problémy v rôznych oblastiach spoločenského života však spôsobuje pokrivené chápanie tohto pojmu, ktorý si mnohí zamenili za svojvoľnosť. Za možnosť robiť si čo chcem.

No a žiaľ, takéto nezrelé a nesprávne uchopenie pojmu sloboda sa veľmi negatívnym spôsobom premietlo i do celkovej atmosféry na našich školách a prejavilo sa  úbytkom úcty a rešpektu k autorite učiteľa, vychovávateľa, ale i rodiča.

Pojem slobody, osobnou nezrelosťou prekrútený v svojvoľnosť a nezdravý demokratizmus má u mládeže všetkých vekových kategórií za následok vzrast neúctivosti, ba niekedy až arogancie k dospelým, ktorí by pre nich mali byť vždy určitou prirodzenou autoritou.

Medvedica

Opäť sme sa zviditeľnili. Žiaľ opäť negatívne.
Všetci sme mohli vidieť na TV obrazovkách v priamom prenose „odchyt“ medvedice.
Medvedica sa naozaj správala zvláštne, strata plachosti, vyhladovaná a slabá, žiadna prirodzená agresivita v danej situácii.
Otázka je prečo po prvom odchyte nebolo zrealizované základné vyšetrenie,
ktoré mohlo objasniť príčinu jej správania(gravidita).