Monthly Archives: Máj 2013

Zlatý rez

7.1 Zlatý rez v prírode

Zlatý rez sa nachádza okolo nás – aj v prírode. Je jej neoddeliteľnou súčasťou – nájdeme ho, ak budeme skúmať rast listov na stonke: Listy, pokiaľ vyrastajú jednotlivo, sú na stonkách rozložené tak, že každý list vyrastá nad predchádzajúcim listom viac či menej posunutý o určitý uhol (Príloha A.2.1). Tento uhol, ktorý je pre každú rastlinu charakteristický, vyjadrujú botanici v tvare zlomku, ktorý udáva, akú časť obvodu kružnice vytína. Čísla v čitateľoch aj v menovateľoch zlomkov tvoria Fabionacciho postupnosť (Príloha A.2.2).

Jakob Bernoulli sa mimo iné zaujímal aj o zákonitosti kriviek. Logaritmickú špirálu krátko predtým objavil francúzsky filozof a matematik René Descartes. Bernoulliho priamo fascinovala. Napísal o nej: „… mohla by byť symbolom podobnosti potomstva a rodičov, preto chcem, aby bola vyrytá do môjho náhrobného kameňa s nápisom Eadem mutata resurgo.“ (Voľne preložené: Zo zmien sa znovu zrodí tá istá). Jeho prianie bolo splnené v Bazileji roku 1705 (Príloha B.1). Táto krivka nemení tvar, rastie rovnako do dĺžky aj do šírky. Tak rastú živočíchy aj rastliny. Ukážkovým príkladom zlatej špirály je schránka Nautila (Príloha B.2) (7).

Blesky

Bouře, blesky, hromy

Blesk je přírodní úkaz, kterým se lidstvo zabývá od počátku své existence. Jeho název pochází z indogermánského slova bhlei = svítit. Je neoddělitelnou součástí mytologií všech věků a národů, stejně tak, jako je neoddělitelnou součástí úkazů na letní obloze.

Odkiaľ pochádza zlo? Od Boha?

– všetko čo Boh stvoril je dobré Gn 1.kapitola
– Boh je pôvodca všetkého a nemôže si priať zlo
– v knihe Genezis sa píše, že sme stvorení na Boží obraz
– najväčším darom od Boha je slobodná vôľa a to, že sme osobami (máme vlastné Ja- tým sme odlišný od zvierat)
– Boh dal slobodnú vôľu človeku, ako možnosť vybrať si medzi dobrom a dobrom
– nepriamo však vznikla možnosť vybrať si aj zlo
– zlo = nedostatok dobra
– prečo Boh zlo pripustil? Preto, lebo dobro slobody je väčšie ako následky zla
– takýmto príchodom zla na svet sa narušila dokonala harmónia vo svete aj v človeku, lebo pre svoj egoizmus ničíme prírodu v dôsledku čoho prichádzajú mnohé prírodné katastrofy
– ale v samotnom človeku sa narušila harmónia (samovraždy, drogy alkohol…)
– človek, ktorý bol stvorený pre Boha odmietol Boha a tým sa narušila jeho bytostná harmónia, čoho výsledkom je utrpenie
– navrátiť harmóniu vo svete môžeme iba návratom k Bohu

V čom teda spočíva zmysel života? Žijeme aby sme zomreli?

A nie aby sme žili?
Prečo žijem? Pretože som sa narodil?
Môže byť zmyslom života iba samotné jestvovanie?

– môj život musí mať reálny cieľ, lebo inak sa stane nezmyslom (cestujeme a nevieme kam, ani prečo)
– to sú základné otázky života, bez ktorých svoj život nemôžeme prežiť dobre
– ak chcem čosi v živote dosiahnuť, musím vedieť čo chcem