Monthly Archives: December 2016

Šťastné a veselé

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce.

Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň

Kolektív ButlavaVrba.sk