Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kategria: Zdravotníctvo

PRIPRAVUJEME

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 5.00 z 5)
Loading...

Vážení čitatelia,

vytvorili sme kategóriu “ZO ŽIVOTA”

    V blízkej budúcnosti sa plánujeme zaoberať okrem už zverejnených životných situácií aj nasledovným, aby sme vytvorili priestor na diskusiu.

  • HOMOSEXUALITE – Túto časť bude moderovať fundovaný odborník, ktorý bude schopný poradiť všetkým, ktorí riešia otázku vlastnej homosexuality alebo homosexuality inej osoby
  • šikanovanie ako sociálny problém
  • začlenenie rómskeho etnika do marginalizovanej spoločnosti
  • drogové závislosti mládeže
  • seniori a ich týranie

Kolektív Butľavej Vŕby

Vládnete ešte alkoholu,alebo už má on v moci vás?

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 4.00 z 5)
Loading...

Ak venujete zopár minút nasledujúcim otázkam a pravdivo na ne odpoviete, stane sa pre vás lepšie čitateľná i vaša vlastná cesta k dnešnému vzťahu k alkoholu.
Prijmite, prosím, s porozumením aj veľmi osobné otázky, prekračujúce hranice súkromia. Anketa je anonymná, vaša úprimná odpoveď prispeje k hľadaniu dôvodov, prečo niektorí alkohol vyhľadávajú a iní nie. Cieľom výskumu mojej bakalárskej práce je zistiť, ako sa ľudia s rôznym prístupom k alkoholu môžu vzájomne inšpirovať. S výsledkami sa časom oboznámite na mojom blogu, verím, že keď sa do otázok pohrúžite, budú vás výsledky zaujímať. Ďakujem vám za váš čas i ochotu.

http://www.gjh.sk/~08polakovic/dotaznik/

Zuzana Drinková
študentka 3.ročníka na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Závislosť v rodine

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 5.00 z 5)
Loading...

Som matkou syna, ktorý je závisly a po rokoch stretávania sa so závislými a ich rodinami vidím, aké je ťažké pre závislého abstinovať. Píšem len závislosť, pretože teraz už viem, že je úplne jedno od čoho je človek závislý, či je to alkohol, drogy, patologické hráčstvo, nakupovanie, lieky,…………. Rozdiel je len v tom, že napríklad alkohol je u nás jednou zo spoločensky tolerovaných a pritom najviac rozšírených drog  a  aj preto ľudia závislí od alkoholu tvoria najväčšiu skupinu závislých, naopak o niektorých drogových závislostiach sa hovorí a píše menej a pokiaľ sa a s ňou nestretneme v rodine, ani nevieme, že ide o tú istú chorobu a tou je  Z Á V I S L O S Ť.

Žiadosť o spoluprácu

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Vážení návštevníci stránky,
volám sa Katarína Žofčíková a študujem na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Týmto si Vás dovoľujem pozvať na účasť v prieskume na tému “Frustrácie ako príčiny agresivity z pohľadu sociálnej práce”.
Rada by som Vás požiadala o pár minút vášho voľného času potrebného na vyplnenie priloženého dotazníka. Vaše odpovede sú pre mňa veľmi dôležité a Váš čas strávený vyplnením dotazníka znamená pre moju diplomovú prácu veľký prínos.
Dotazník Vám zaberie maximálne 10 minút a je úplne anonymný.

Zaujímajú ma Vaše úprimné postoje, názory a pocity na danú problematiku.

Veľmi pekne Vám Ďakujem.

Šikanovanie

Frustrácia

Drogové závislosti

O zlom platení inteligencie-staronová téma

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc (článok napísaný v roku 2006)

O zlom platení inteligencie-staronová téma
Po toľkých rokoch od zamatovej revolúcie platí až k neuvereniu parafráza otca Československej republiky prof.Masaryka,že podľa charakteru zakladatela štátu sa odvíja morálka existencie toho štátu.Platí to bezosporu pri hodnotení dejín štátnych útvarov,napr. pri zániku Rímskej ríše.,Sovietskeho zväzu,alebo pri charakterizovaní národného naturelu /ale to pokrivkáva za skutočnosťou a len preexponovaní nacionalisti na tom budujú zmysel svojej činnosti/ ako napr. Taliani sú prchkejší,kým severské národy sú chladnejšie,či pokojnejšie.

 

ŠPARGĽA

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 5.00 z 5)
Loading...

Špargľa …
Kto to vedel? Pred niekoľkými rokmi som mal človeka, ktorý hľadal špargľu (asparágus) pre priateľa, ktorý mal rakovinu.
Dal mi fotokópiu článku s názvom, Špargľa na Rakovinu, vytlačeného v časopise Cancer News, December 1979.
Uvádzam ho tu rovnako ako bol zdieľaný so mnou. Som biochemik a špecializujem sa na vzťah stravy a zdravia vyše 50 rokov. Pred niekoľkými rokmi som sa dozvedel o objave Richarda R. Vensai, D.D.S. – že špargľa môže liečiť rakovinu. Odvtedy som pracoval s ním na tomto projekte. Zozbierali sme množstvo priaznivých príbehov.

Amalgámové alebo biele zubné výplne?

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

 

Mnohí ľudia sa dnes stretávajú s dvomi názormi ohľadom zubných výplní. Jedni sa prikláňajú k stanovisku, že amalgám je dobrý, osvedčený, a že sa pod ním menej kazia zuby.

 

Druhý postoj hovorí o tom, že súčasťou zmesi amalgámu sú jedovaté látky, ako napríklad ortuť a olovo a tie do tela nepatria.

 

Sme teda medzi dvoma názormi a teraz aká je pravda?