Life & Business Mentoring a Koučing
„Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka
a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.
Skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.“

John Whitmore, 2004
Dohodnúť stretnutie
Kontaktné údaje
cross