FRUSTRÁCIA
 • Toto dielo je zverejnené na základe súhlasu autorky. Dúfa, že jej práca pomôže mnohým návštevníkom tejto stránky.

  ĎAKUJEME !
  .


  Frustrácie ako príčiny agresivity z pohľadu sociálnej práce
  .
  Práca je obsahovo zameraná na sociálny problém – frustrácie ako príčiny agresivity, problém o ktorom sa doposiaľ mnoho nehovorí a ani nepíše, pričom tento problém možno definovať ako fenomén príčinnosti mnohej vyvolanej agresivity so stupňujúcou tendenciou. Charakterizujeme násilné a agresívne správanie vo všeobecnom ponímaní, podoby frustrácie ako aj jej extrémne formy. Svoju pozornosť sústreďujeme na základnú charakteristiku problému frustrácie spojenej ruka v ruke s agresívnym správaním, ako následok na frustráciu človeka. V diplomovej práci opisujeme vznik, priebeh a jednotlivé fázy následkov agresívnych prejavov vyvolaných frustráciou človeka. Fenomén frustrácie a s ním spojené násilie rozoberáme ako celospoločenský problém zo všeobecného pohľadu a z pohľadu sociálnej práce.
  .
  Jednotlivé kapitoly sú na stiahnutie TU:

    REŠERŠ.pdf (178.9 KiB, 2,233 stiahnutí)

    OBSAH.pdf (85.7 KiB, 1,777 stiahnutí)

    ÚVOD A 1. KAPITOLA (80.2 KiB, 2,462 stiahnutí)

    2. KAPITOLA.pdf (168.1 KiB, 16,647 stiahnutí)

    3._KAPITOLA.pdf (34.4 KiB, 3,683 stiahnutí)

    4._KAPITOLA.pdf (65.6 KiB, 7,597 stiahnutí)

    5._KAPITOLA.pdf (120.9 KiB, 11,069 stiahnutí)

    ZÁVER (61.1 KiB, 2,286 stiahnutí)


  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.