ROZVOD A JEHO DOPAD NA RODINU
 • Práca je zverejnená na základe súhlasu autorky. Ďakujeme

  Práca je zameraná na dlhodobý sociálny problém – rozvodu, rozpadu rodiny a jeho celospoločenského dopadu na príslušníkov rodiny, deti, ako aj jeho široké okolie. Tento vážny sociálny problém popisujeme z hľadiska jeho spoločenskej negácie a zároveň poukazujeme na dôležitosť sociálnej práce a motivácie ľudského správania sa v rámci vymedzených možností.
  Prvá kapitola charakterizuje manželstvo, partnerstvo jeho vznik a spoločenský význam vo všeobecnosti, s jeho rozčlenením na znaky a jednotlivé fázy priebehu manželstva, pričom pozornosť sústreďujeme na základnú charakteristiku podstaty manželského, partnerského spolužitia a rodiny.
  Druhá kapitola v stručnosti opisuje vnútorné a vonkajšie činitele, ktoré sa podieľajú na rozpade manželstva a rodiny.
  Tretia kapitola pojednáva o problematike a možných následkoch a zmenách správania sa dotknutých členov rozvrátenej rodiny, pričom sa zameriavame na sociálne postavenie a psychologické faktory dotknutých jedincov.
  Štvrtá kapitola rozoberá jednotlivé metódy prístupného riešenia a prevencie v oblasti sociálnej pomoci. Zameriavame sa na sociálnu prevenciu ako aj na jej delenie, zároveň charakterizujeme metódy psychologického poradenstva a sociálnej pomoci dotknutých jedincov.

    ROZVOD-A-JEHO-DOPAD-NA-RODINU.pdf (934.7 KiB, 32,317 stiahnutí)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.